Thursday, March 3, 2016

Pembuka Tahun 2016 (KBG)

Kem Lencana Keahlian , Proses Mengenal Diri (Vigil) dan 
Istiadat Perlantikan Pengakap Kelana Daerah Gombak.
Bertempat di Kem Pengakap Rimba Templer, Rawang, Selangor.
Anjuran Kelana Bersekutu Gombak.
"Selamat datang ke dunia kepengakapan kami yang luas" 
"Sekali Berpengakap, Terus Berpengakap"

No comments:

Post a Comment